سامانه پشتیبانی آنلاین و رسیدگی به شکایات

مشترک گرامی این سامانه به منظور پشتیبانی آنلاین و رسیدگی به شکایات ایجاد شده است. به هر درخواست یک شماره منحصر به فرد تخصیص داده می شود که از طریق آن می توانید در مراجعات بعدی درخواست خود را پیگیری نمایید، جهت  مشاهده و پیگیری درخواست ها داشتن پست الکترونیک معتبر الزامی است.ثبت درخواست جدید

لطفا تا آنجا که ممکن است جزئیات کاملتری از مشکل خود را برای ما نوشته ، تا از ما پاسخ دقیقتری دریافت نمایید ، برای بروز رسانی درخواست های قبلی فرستاده شده از فرم سمت راست استفاده نمایید
در ضمن شماره اشتراک خود را در عنوان در خواست وارد فرمایید


پیگیری وضعیت درخواست

تمامی درخواست ها و پاسخ های داده شده به آن بایگانی می شودPowered by osTicketAdmin